DE
|
EN
Donate
Project image
Germany
Ipso-support for Helfende Wände
ongoing
Текст українською нижчеs

 

Helfende Wände is an initiative of Wunderflats and the non-profit organization ProjectTogether. The project is jointly funded by the European Union and the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF). In this project, people offering accommodation are connected with people seeking protection with the aim of helping people find suitable accommodation in times of need.

We at Ipso accompany and support the Helfende Wände project by assisting housing providers and refugees looking for a new home in all problematic interpersonal issues that may arise while getting to know each other, being in a tenancy or living together in the same home.

Matthias Freund (deutsch/englisch) Online Kalender

Vira Mysak (ukrainisch/russisch/deusch/englisch) Online Kalender

E-Mail: helfende-waende@ipsocontext.org

 

Over ten years of experience in culturally sensitive, native-speaker counseling

As an international aid organization in the field of mental health and psychosocial counseling, we have a very experienced multinational team of culturally sensitive counselors and offer psychosocial counseling in 20 languages. In our many years of work in the field of migration, counseling and intercultural communication, we have gained valuable experience. We know the positive aspects of people from different cultural backgrounds living together, which for many people represents an incredible enrichment of their lives. However, we are also aware of the associated challenges and potential problems and have already helped many people to find solutions. If necessary, we also support processes bilingually in order to keep communication as clear as possible.

Native speaker Psychosocial Counseling

We always provide counseling at eye level and based on the conviction that people are able to solve their problems independently if they are given the impetus and support to do so. If problems and emotional states have reached a level where they significantly affect well-being and mental balance, Ipso also offers individual and personal psychosocial counseling on our secure video platform. There, you will receive confidential and free counseling in your native language from our highly trained counselors using a counseling approach called VBC (Value-Based-Counseling). This counseling is free of charge, independent of your health insurance and confidential. Arrange an initial consultation via our online calendar and we will arrange access to the counseling platform.

Better too early than too late

From many years of experience, we know that problems and conflicts in living arrangements are easiest to resolve if you don’t wait too long, but get support and find solutions quickly. If you wait too long, problems can become entrenched and more dificult to solve. So it’s better to get in touch too early than too late.

We will be happy to support you in any way we can!

E-Mail: helfende-waende@ipsocontext.org

Online Appointments deutsch/english: https://meet.brevo.com/matthias-freund/helfende-waende

Online Appointments ukrainian/russian: https://meet.brevo.com/vira-mysak/personliche-beratung

Ipso-підтримка для “Helfende Wände”

“Helfende Wände” (“Стіни, що допомагають”) – це ініціатива компанії Wunderflats та некомерційної організації ProjectTogether.              Проект спільно фінансується Європейським Союзом та Федеральним відомством у справах міграції та біженців (BAMF).  Цей проект об’єднує людей, які пропонують житло, з людьми, які шукають захист, з метою допомогти їм знайти необхідне помешкання в скрутні часи.

Наша команда Ipso супроводжує і підтримує проект Helfende Wände , допомагаючи господарям житла і біженцям, які шукають новий дім, у вирішенні всіх міжособистісних питань, пов’язаних зі знайомством і налагодженням добрих дружніх стосунків під час проживання в новому помешканні. За потреби ми також пропонуємо подальші психосоціальні консультації на нашій захищеній відеоплатформі.

Консультації по електронній пошті або по телефону

Якщо під час спільного проживання або оренди житла виникають проблеми, занепокоєння, гнів або відчутні конфлікти через мовні, культурні або комунікативні непорозуміння, ми підтримаємо вас у пошуку рішень легко і своєчасно.  Ви можете зв’язатися з нами електронною поштою або домовитися про телефонний дзвінок через наш онлайн-календар. Також можна скористатися можливістю відеозв’язку.

Маттіас Фройнд (німецька/англійська) Online Kalender

Віра Мисак (українська/російська/німецька) Online Kalender

Понад десять років досвіду в консультуванні рідною мовою з урахуванням культурних особливостей

Як міжнародна організація, що надає допомогу в галузі психічного здоров’я та психосоціального консультування, ми маємо добре підготовлену багатонаціональну команду консультантів, які розуміються на культурних особливостях, і пропонуємо психосоціальне консультування 20-ма мовами. Протягом багатьох років роботи у сфері міграції, консультування та міжкультурної комунікації ми набули цінного досвіду. Ми знаємо позитивні аспекти спільного життя людей з різним культурним походженням, що є великим збагаченням для життя багатьох з них.  Однак ми також усвідомлюємо пов’язані з цим випробування та потенційні проблеми і вже допомогли багатьом людям знайти їх вирішення. За необхідності ми також підтримуємо процеси двома мовами, щоб зробити спілкування максимально зрозумілим.

Короткострокове консультування рідною мовою на основі підходу VBC

Ми завжди надаємо консультації на основі рівності та переконані, що люди спроможні вирішити свої проблеми самостійно, якщо їм дати для цього поштовх і підтримку. Якщо проблеми та емоційний стан досягли такого рівня, що суттєво впливають на ваше самопочуття та душевну рівновагу, Ipso також пропонує індивідуальні та особисті психосоціальні консультації на нашій безпечній відеоплатформі.  Там ви отримаєте конфіденційну та безкоштовну консультацію рідною мовою від наших висококваліфікованих консультантів, які використовують підхід VBC (Value-Based-Counseling)  – консультування, орієнтоване на цінності). Ця консультація є безкоштовною, не залежить від вашої медичної страховки та є конфіденційною. Запишіться на первинну консультацію за допомогою нашого онлайн-календаря, і ми організуємо доступ до нашої консультаційної платформи.

Краще рано, ніж пізно

З багаторічного досвіду ми знаємо, що проблеми та конфлікти в житлових відносинах найлегше вирішити, якщо не чекати дуже довго, а натомість звернутися за підтримкою та швидко знайти рішення. Якщо чекати надто довго, проблеми можуть затягнутися і ускладнити їхнє вирішення. Отже, звертайтеся до нас краще раніше, ніж пізніше.

Ми з нетерпінням чекаємо на Вас!

Contact
If you have any questions or project inquiries, please do not hesitate to contact us.